Netwerk Nieuw West

Logo en aansluitend pamflet voor Netwerk Nieuw West, een samenwerkings initiatief ter ondersteuning van wijken en bewoners van Amsterdam Nieuw West. Het logo heeft de vorm van stadsdeel Amsterdam Nieuw West. Het initiatief is gericht op het het bouwen van een netwerk van organisaties, vrijwilligers en bewoners die gezamenlijk hun buurt verbeteren.