week van de dementie

Voor de Amsterdamse week van de dementie is een symbool ontworpen en een stijl die deze week helder op de kaart moet zetten. Dementie gaat immers vooral om wat nog wel kan en niet vergeten wordt. Naast posters en flyers voor alle stadsdelen is een site ontworpen en een nieuwsbrief die allemaal nauw op elkaar aansluiten. 

v.l.n.r. flyer (2x), site en nieuwsbrief