killing love

Eén foto uit de gemonteerde serie 'Killing Love (2008)' uit het project 'Beautiful Disasters', een onderzoek naar de vraag: Wat veroorzaken wij met onze rituelen ter bezwering van onze onzekerheden en kwetsbaarheid? De registraties richten zich op de rituele handeling zelf en haar invloed op de directe omgeving. De opnames worden gemaakt met een digitale pinhole camera.

v.l.n.r. foto uit Killing Love, publicatie in fotospecial van De Kring, Killing Love