scribble

Onderzoek naar wat er in en tussen mensen vloeit. De pen tekent zijn eigen verhaal zonder bewuste interventie van het denken.