apexx

De stichting Mainline Amsterdam wilde een informatieve site over sex, drugs en rock 'n roll voor jongeren. In diverse gesprekken met Mainline zijn we gezamenlijk op onderzoek gegaan naar wat ze precies voor ogen stond en is de vraagstelling aangepast. Op basis van de nieuw vraagstelling is een concept ontwikkeld voor een online tijdschrift voor en door jongeren dat periodiek verschijnt. Ook de naam apexx is uit dat onderzoek voortgekomen. Apex(x) staat voor de optimale lijn om door een bocht te gaan, precies op het juiste moment remmen en de ideale lijn volgen. De manier om met sex, drugs en rock 'n roll om te gaan.